Wind­energie? Ja, maar met respect voor vogels en dassen!


wij staan voor een dier­vrien­de­lijke ener­gie­tran­sitie

16 november 2022

Maak de energietransitie natuurinclusief! Voor het windpark IJsselwind Zutphen willen wij dat de windturbines diervriendelijker worden. Naast een stilstandvoorziening voor vleermuizen willen wij dat deze er ook voor vogels komt. Ook kunnen nu nog onbedoeld dassen worden gedood of burchten worden beschadigd tijdens de werkzaamheden. Ook het effect voor dassen op de lange termijn is onduidelijk.

Onze twee voorstellen (hier en hier) om het plan met deze verbeteringen aan te passen zijn helaas niet aangenomen. Daarom hebben wij ook tegen het plan gestemd.