XXL-dozen vreten het landschap op


Er is geen ruimte, geen duurzame energie en er zijn geen werk­nemers voor. Provincie moet stoppen met uitbreiden.

29 januari 2020

De Partij voor de Dieren wil dat er geen nieuwe bedrijventerreinen bijkomen en dat bestaande niet verder groeien. Er is geen duurzame energie voor nieuwe bedrijven, het draagt amper bij aan regionale werkgelegenheid, en er is geen ruimte voor. Bestaande terreinen moeten worden hergebruikt en geherstructureerd. Plannen zoals voor de uitbreiding van de XXL-logistiek in de gemeente Montferland mogen niet doorgaan.

Gedeputeerde Staten hebben gevraagd wat de politieke partijen vinden van de nieuwe programma's voor bedrijventerreinen, die de verschillende regio's in de provincie willen vaststellen. Daarbij speciale aandacht voor het fenomeen van de "XXL-dozen", de nieuwe supergrote logistieke bedrijven met een oppervlakte maar liefst 5 hectare of meer en meer dan 20 meter hoog.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is het eenvoudig: er komt er geen uitbreiding van bedrijventerreinen en als er nieuwe bedrijven komen moeten ze energieneutraal zijn: dat betekent dat een bedrijf dan evenveel duurzame energie moet opwekken als het gebruikt. In de omgevingsverordening moeten concrete regels voor bedrijventerreinen komen waaraan gemeenten zich moeten houden. En er moet een einde komen aan het eindeloos volbouwen van het landelijk gebied, hoe mooi de concepten die ons daartoe willen verleiden ook klinken. De "corridorbenadering" met "logistieke clusters" die GS voorstaat leidt vooralsnog alleen tot het eindeloos bouwen langs snelwegen. "Zelfs in het meest terughoudende scenario wordt de komende decennia alsnog steeds meer ruimte aan bedrijfshallen vergeven, " aldus fractievolger Bart Kuijer. "Dat is echt onverstandig, want we hebben de ruimte hard nodig voor natuur, woningen, energie-opwekking en natuurinclusieve landbouw. De oppervlakte van Gelderland groeit niet mee, dus we moeten prioriteiten stellen."

In het voorjaar komt het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening in de Staten.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil verbod op vuurwerk in Gelderse natuur- en stiltegebieden

Steeds meer mensen zijn voor het instellen van een compleet verbod op consumentenvuurwerk, maar het ziet ernaar uit dat het k...

Lees verder

Wat gebeurt er met de bokjes?

Bokjes zijn ongewenst in de Nederlandse, op zuivelproductie gerichte geitenhouderij, omdat ze niets opbrengen. Daarom willen ...

Lees verder