Schrif­te­lijke vragen over sedum of zonne­pa­nelen op bushokjes.


Indiendatum: sep. 2019

In de gemeente Utrecht zijn onlangs groene ABRI’s (wachthuisjes bij bushaltes) geïntroduceerd met onder andere een sedumdak of zonnepanelen. Een sedumdak vangt fijnstof af en is goed voor de biodiversiteit; zonnepanelen wekken duurzaam energie op. Beide uitvoeringen kunnen ook een stimulans geven aan inwoners om hun dak te vergroenen.

Vraag 1: Hoeveel ABRI’s verzorgt provincie Gelderland in totaal? Hoeveel vallen daarvan binnen de bebouwde kom en hoeveel daarbuiten?

Vraag 2: Zijn de wachthuisjes in Gelderland geschikt om met een sedumdak of zonnepanelen te worden uitgerust?

Vraag 3: Bent u bereid om ook in Gelderland te investeren in groene ABRI’s, bijvoorbeeld op het moment dat de oude vervangen moeten worden?

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 24 sep. 2019

Vraag 1: Hoeveel ABRI’s verzorgt provincie Gelderland in totaal? Hoeveel vallen daarvan binnen de bebouwde kom en hoeveel daarbuiten?

Antwoord: Provincie Gelderland verzorgt 359 bushokjes langs haar wegen, daarvan staan er 96 in de bebouwde kom en 263 buiten de bebouwde kom.

Vraag 2: Zijn de wachthuisjes in Gelderland geschikt om met een sedumdak of zonnepanelen te worden uitgerust?

Antwoord: De huidige bushokjes zijn niet geschikt voor een sedumdak of voor zonnepanelen. De constructie is daar niet op berekend. Het bushokje zou dan vervangen moeten worden door een steviger constructie.

Vraag 3: Bent u bereid om ook in Gelderland te investeren in groene ABRI’s, bijvoorbeeld op het moment dat de oude vervangen moeten worden?

Antwoord: Abri’s hebben een levensduur van 30 jaar. De huidige abri’s zijn nog geen 20 jaar oud. Dit betekent dat de huidige abri’s niet direct in aanmerking komen voor vervanging. Maar bij verplaatsen van of het maken van nieuwe bushaltes, kan wel gekeken worden naar vergroening van de haltes. Het college is bereid om alle kansen te benutten als het gaat om aspecten met betrekking tot circulariteit, verduurzaming en vergroening van het openbaar vervoer en de daarmee samenhangende voorzieningen. Bij vervanging van voorzieningen worden aspecten als vergroening of verduurzaming afgewogen in het daarvoor op te stellen programma van eisen. Uiteindelijk is het van belang te beoordelen in hoeverre het alles afwegende, bijdraagt aan de doelen mede in relatie tot de investering en kosten voor onderhoud en beheer.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over brandgangen

Lees verder

Schriftelijke vragen over de begrotingsindeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer