Dossier Circu­laire Economie


Om uitputting van de aarde te voorkomen moeten we zuinig omgaan met grondstoffen. Naast een algemene vermindering van consumptie en het geloof in eindeloze groei moet de huidige lineaire economie veranderen in een circulair systeem waarin hergebruik en herwaardering van afval tot grondstoffen de norm wordt.

De provincie Gelderlandheeft ambitieuze plannen om de regionale economiecirculair te maken. Zo wil de provincie in 2030 50% minder afval enin 2050 geheel afvalvrij zijn, door afval te herwaarderen enhergebruiken als grondstoffen. Daarvoor heeft de provincie een aantaldoelstellingen opgesteld, maar de Partij voor de Dieren wil dat deprovincie dit proces nog verder zal uitbreiden, versnellen en het voortouw blijft nemen in de omslag naar de Circulaire Economie.

Uitgelicht:

  • 27 februari 2019: motie CETA. Motie tegen het CETA handelsverdrag, dat de lokale economie inperkt en mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor Gelderse ambities, zoals Agrifood 2030. Met de motie worden GS opgeroepen dit onder de aandacht van de Tweede kamer te brengen. Ondanks mede-indieners en steun van verschillende partijen haalt de motie net geen meerderheid.
  • 19 december 2018: Amendement Omgevingsvisie duurzame ontwikkelingsdoelen (verworpen). Met dit amendement wil dePvdD dat de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de VN in deOmgevingsvisie worden opgenomen. Het verkleinen van de ecologischevoetafdruk van de inwoners van Gelderland is een belangrijk streven.Het herwaarderen van afval tot grondstof is daarin een belangrijkefactor in dit proces en zou daarom extra aandacht in de Omgevingsvisie mogen krijgen.
  • 1 maart 2017: Motie Circulaire Economie. Middels deze motie pleitde PvdD voor expliciete aandacht voor het ombuigen naar de CirculaireEconomie in de Groeiversneller (een subsidieprogramma van de provincie voor MKB-ondernemers), omdat er eerder in het beleidskader al uitgebreid op ingegaan is. Hoewel ook andere partijen zoalsSP en GroenLinks de motie steunen, wordt deze niet aangenomen.