Dossier Circu­laire Economie


Om uitputting van de aarde te voorkomen moeten we zuinig omgaan met grondstoffen. Naast een algemene vermindering van consumptie en het geloof in eindeloze groei moet de huidige lineaire economie veranderen in een circulair systeem waarin hergebruik en herwaardering van afval tot grondstoffen de norm wordt.

De provincie Gelderlandheeft ambitieuze plannen om de regionale economiecirculair te maken. Zo wil de provincie in 2030 50% minder afval enin 2050 geheel afvalvrij zijn, door afval te herwaarderen en hergebruiken als grondstoffen. Daarvoor heeft de provincie een aantal doelstellingen opgesteld, maar de Partij voor de Dieren wil dat de provincie dit proces nog verder zal uitbreiden, versnellen en het voortouw blijft nemen in de omslag naar de Circulaire Economie.

Uitgelicht:

  • 7 juli 2021: de motie Brede Welvaart, die de Partij voor de Dieren heeft mede-ingediend, is met grote steun aangenomen. Het begrip brede welvaart staat nauw in verbinding met duurzame economische modellen zoals de Donuteconomie en de Common Good Economy die besproken zijn in de Rondetafel van begin februari. Brede welvaart vraagt aandacht voor het zwaarder laten wegen van welzijn van gemeenschappen en individuen in welvaartsmetingen. Welvaart dient niet enkel meer te worden uitgedrukt aan de hand van het BBP.
  • 17 februari 2021: een nieuwsbericht waarin twee duurzame economische modellen die genoemd waren in de Rondetafel op 3 februari werden vergeleken en uitgelicht. Wat is nu precies het verschil tussen Christian Felbers Common Good Economy en Kate Raworths Donuteconomie? Belangrijk om voor ogen te houden is dat het hoofddoel van de Donuteconomie is om economische activiteit binnen de grenzen van onze aarde te houden terwijl de Common Good Economy algemeen belang het uitgangspunt wil maken van economische activiteit.
  • 3 februari 2021: de Rondetafel over de economie van de toekomst vond op 3 februari digitaal plaats. Op initiatief van Partij voor de Dieren-statenlid Lester van der Pluijm liet de provincie zich tijdens de Rondetafel informeren over hoe de economie zich na de covid-19 crisis kan herstellen. Experts, zoals Christian Felber en Ewald Engelen, weidden uit over hun actuele idee├źn rondom een toekomstbestendige en duurzame economie. In het nieuwsbericht dat de Partij voor de Dieren over de Rondetafel schreef is meer informatie te vinden.
  • 13 oktober 2020: een nieuwsbericht over het agendaverzoek dat de Partij voor de Dieren samen met de SP, D66, GroenLinks, CU en het CDA indiende om de economie toekomstbestendig te maken. Het plan was om een Rondetafel te organiseren waar meerdere experts PS en GS informeren over verschillende duurzame, economische modellen.
  • 27 februari 2019: motie CETA. Motie tegen het CETA handelsverdrag, dat de lokale economie inperkt en mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor Gelderse ambities, zoals Agrifood 2030. Met de motie worden GS opgeroepen dit onder de aandacht van de Tweede kamer te brengen. Ondanks mede-indieners en steun van verschillende partijen haalt de motie net geen meerderheid.
  • 19 december 2018: amendement omgevingsvisie: duurzame ontwikkelingsdoelen VN (verworpen). Met dit amendement wil de Partij voor de Dieren dat de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de VN in deOmgevingsvisie worden opgenomen. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de inwoners van Gelderland is een belangrijk streven. Het herwaarderen van afval tot grondstof is daarin een belangrijke factor in dit proces en zou daarom extra aandacht in de Omgevingsvisie mogen krijgen.
  • 1 maart 2017: motie circulaire economie. Middels deze motie pleitte Partij voor de Dieren voor expliciete aandacht voor het ombuigen naar de CirculaireEconomie in de Groeiversneller (een subsidieprogramma van de provincie voor MKB-ondernemers), omdat er eerder in het beleidskader al uitgebreid op ingegaan is. Hoewel ook andere partijen zoals SP en GroenLinks de motie steunen, wordt deze niet aangenomen.