Keep It Clean!


Voorstel om biomassa af te bouwen helaas afgewezen

21 december 2021

Het voorstel dat de Partij voor de Dieren tijdens de laatste vergadering van 2021 indiende om biomassa tot en met 2030 af te bouwen heeft het helaas niet gehaald. Om CO2-uitstoot te verminderen zet de provincie in op het opwekken van energie uit biomassa. Biomassa is echter geen duurzame, CO2-neutrale warmtebron en onze fractie is daarom tegen het stoken van houtige biomassa en mestvergisting in Gelderland.

Houtige biomassa voor warmteopwek leidt juist tot een toename van CO2-emissie en is daarmee alles behalve een schone energiebron. Mestvergisting, een proces dat dierlijke mest omzet in biogas of groengas als alternatief op aardgas, is geen oplossing omdat er een einde moet komen aan de dieronvriendelijke intensieve veehouderij. Behalve dat mestvergisting de bio-industrie in stand houdt, levert mestvergisting nauwelijks netto energie op en geeft het overlast voor omwonenden.

Biomassa biedt om deze redenen geen structurele oplossing. Aangezien Europa streeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn moet biomassagebruik worden afgebouwd om dit doel te halen. Wij als Partij voor de Dieren zetten daarom in op energiebesparing in combinatie met zon- en windenergie!

Gerelateerd nieuws

PvdD zet zich in voor betaalbare woningen

De Partij voor de Dieren heeft de toezegging gekregen dat de provincie zal kijken naar een zelfbewoningsplicht en het nieuwe ...

Lees verder

Gun ganzen hun rust!

Laat ganzenrustgebieden met rust! De Partij voor de Dieren diende tijdens de laatste Statenvergadering van 2021 een voorstel ...

Lees verder