Minder mest


Nederland kent als gevolg van het immense aantal dieren een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil dat de mestproblemen bij de bron worden aangepakt. Dat betekent dat het aantal dieren, en dus de productie van mest, moet worden ingeperkt. Mestvergisting heeft enorm nadelige gevolgen voor mensen, dieren, mi-lieu en het landschap.

Het standpunt Minder mest is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Uitspraak Europese hof over stik­stof­beleid zet PAS op losse schroeven

Provincie Gelderland wacht af

PvdD-statenfractievoorzitter Luuk van der Veer stelde in de vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2018 vragen (livestream vanaf 10:24) over de uitspraak van het Europese Hof over het Nederlandse stikstofbeleid. Het oordeel was dat de Programmatische Aanpak Stikstof veel te vrijblijvend is en daarmee in strijd met de Europese regels. Wat betekent deze uitspraak voor Gelderland en gaat ...

Moties Vragen Nieuws