Dossier Water


Juist omdat water van levensbelang is voor mens en natuur, is het belangrijk de waterkwaliteit te beschermen. De Partij voor de Dieren is zich bewust van de (in)directe impact die water kan hebben en zet zich in voor de bescherming van de waterkwaliteit in de provincie, of het nu gaat om grondwater of drinkwater, of om het behouden van biodiversiteit en waterleven in meren en rivieren.

Uitgelicht:

  • 11 december 2018: schriftelijke vragen over massale vissterfte in de Berkel door een breuk in een persleiding. De vragen betreffen de oorzaak van de ramp en de reden dat deze zo uit de hand liep en niet eerder werd opgemerkt en verholpen. Dit had zeer schadelijke gevolgen voor het waterleven. De PvdD heeft ook vragen over eventuele schade aan drinkwater. GS stellen dat er geen gevolgen zijn voor drinkwater en PS zal geïnformeerd worden wanneer een evaluatierapport over de ramp beschikbaar wordt.
  • 28 maart 2018: mondelinge vragen over vervuilde buitenlandse grond in zandwinplassen. Volgens een artikel in de Gelderlander zijn er plannen om bij Culemborg grond die vrijkomt bij het boren van nieuwe metrotunnels in Parijs te storten in een oude zandwinplas langs de Lek. Omdat onduidelijk is wat de gevolgen zijn van gebiedsvreemd materiaal voor de waterkwaliteit, stelt Statenlid Luuk van der Veer mondelinge spoedvragen tijdens de commissie RLW.
  • 30 januari 2018: schriftelijke vragen over boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen. In het kader van het aanpassen van het beleid omtrent boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen stelt de PvdD schriftelijke vragen over de precieze wijzigingen. Daarnaast worden er ook enkele andere vragen gesteld over industriële waterwinning, en in het bijzonder over geothermie (energiewinning door gebruik te maken van aardwarmte).
  • 13 december 2017: amendement boringsvrije zones Wageningse Berg. De boringsvrije zone bij waterwinning Wageningse Berg wordt beïnvloed door een naastgelegen grote industriële waterwinning van een papierfabriek. Het is echter onduidelijk welke invloed de fabriek in de toekomst ophet gebied zal (blijven) hebben. De PvdD wil met dit amendement duidelijkheid verkrijgen.
  • 3 september 2013: schriftelijke vragen over bollenteelt en giftige gewasbeschermingsmiddelen. De PvdD stelt vragen over gebieden waar eerst mais verbouwd werd, maar waar dit nu veranderd is naar bollenteelt. Hierbij wordt veel meer gebruik gemaakt van giftige gewasbescherming, wat zeer significante en nadelige gevolgen kan hebben voor natuurgebieden.
  • 22 december 2009: schriftelijke vragen over grondwateronttrekkingen en koelwaterlozingen. Nadat een vergunning verleend is voor het onttrekken van een zeer grote hoeveelheid grondwater voor een bedrijf in Ugchelen, stelt de PvdD schriftelijke vragen over de ecologische gevolgen hiervan.