Bruisende staten­ver­ga­dering 31 januari 2018


31 januari 2018

Bij de Provinciale Statenvergadering in januari 2018 heeft de Partij voor de Dieren een bruisend nieuw jaar ingeluid. Tijdens het vragenuur stelde fractievoorzitter Luuk van der Veer pittige vragen [1] aan het College over de vliegroutes voor vliegveld Lelystad. Vervolgens diende statenlid Maaike Moulijn bij het onderwerp "Hoofdfietsnet Gelderland" een motie [2] in voor behoud van bomen die helaas alleen door GroenLinks werd gesteund. Om transparant bestuur te bevorderen, diende de Partij voor de Dieren meerdere amendementen [3] in op het voorstel voor de actualisering van het Reglement van Orde van de provinciale staten, die helaas werden weggestemd door een meerderheid. Ook een motie van de SP, die de Partij voor de Dieren mede indiende, om voor te bereiden op een uitspraak op de PAS-zaak bij het Europese Hof, haalde het jammer genoeg niet.

Wel een klinkend succes was gelukkig de motie die de Partij voor de Dieren met D66 en andere partijen indiende over het Ambitiedocument Natuur. Hierin werd verzocht snel werk te maken van het verbinden van natuurgebieden in Gelderland. Dit is hard nodig, omdat bij versnipperde natuur er te weinig uitwisseling tussen deze gebieden plaatsvindt en deze natuur hierdoor in gevaar komt. De motie werd aangenomen en kunt u nalezen via https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6152975/2/18M10%20Ambitiedocument%20Natuur%2C%20veelzijdige%20natuur%20voor%20iedereen%20%28PS2017-796%29

Wist u al dat vergaderingen van de Provinciale Staten van Gelderland live worden uitgezonden? U kunt die ook bekijken wanneer het u uitkomt: via de website van de provincie Gelderland kunt u video-opnames van Statenvergaderingen later terugkijken.

[1]

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-over-vliegroutes-lelystad

[2]

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-red-de-bomen-31-1-2018

[3]

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-18a6-toelichting-geluidsopname

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-18a5-toelichting-terzijde-leggen

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-18a4-afwijken-van-reglement

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-18a3-verslaglegging

https://gelderland.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-18a2-op-voorstel-ps2017-733

Gerelateerd nieuws

15 miljoen voor voedsellobbycentrum

De provincie Gelderland heeft gisteren besloten om 15 miljoen euro belastinggeld te besteden aan een World Food Center. Dit m...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over bruinvissen in het Dolfinarium

Arnhem, 06-02-2018. Partij voor de Dieren stelt vragen over bruinvissen in het DolfinariumDe provincie Gelderland wil het Dol...

Lees verder