Dier­on­vrien­de­lijke evene­menten


Het welzijn van dieren bij vrijetijdsbestedingen als hengelen en duivensport, volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen, circussen en mediaoptredens laat te wensen over. Dieren worden vaak veel vervoerd, hebben gebrekkige huisvesting, krijgen slechte voeding en lijden aan stress. De Partij voor de Dieren wil af van het gebruik van dieren omwille van traditie en vermaak en streeft naar een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, roofvogelshows, duivensport en hengelen.

Het standpunt Dieronvriendelijke evenementen is onderdeel van: Dieren in veehouderijbedrijven; gezelschapsdieren en dieren in de entertainment-sector