Geen gesloten stallen en geen mega­stallen


Bij de productie van voeding met een dierlijke oorsprong moet het welzijn van de dieren voorop staan. Wij willen dat de dieren worden gehouden op een wijze die recht doet aan hun natuurlijke gedrag en behoeften. Het houden van dieren in geheel gesloten stallen, zonder mogelijkheid om naar buiten te gaan, moet stoppen. De beperkte milieuvoordelen van deze stallen wegen bij lange na niet op tegen de afname van dierenwelzijn en de verschrikkelijke gevolgen van brand of uitval van technische installaties.