Slimmer vervoer


De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Bij de aanbestedingsprocedure voor regionaal openbaar vervoer is naast deze gebruikerskwaliteiten, duurzaamheid een essentiële voorwaarde voor de Partij voor de Dieren. Trein- en busvervoer moet zo snel mogelijk emissie-vrij worden.

De provincie moet niet investeren in nieuw asfalt voor auto’s, maar er zorg voor dragen, dat meer mensen de auto laten staan ten gunste van voet, fiets, bus en trein. Het wandel- en (snel)fietsnetwerk moet uitgebreid en veilig zijn.

Het standpunt Slimmer vervoer is onderdeel van: Ruimte, economie en mobiliteit