Een circu­laire economie binnen plane­taire grenzen


De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee!

Met een circulaire economie worden drie belangrijke problemen aangepakt:

  1. Natuurlijke hulpbronnen raken niet uitgeput, het land en de natuur wordt niet kapot gemaakt voor ons gewin;
  2. In de productie wordt veel minder CO2 uitgestoten en daarmee klimaatverandering tegengegaan;
  3. Milieugevaarlijke stoffen komen niet meer in lucht, bodem en water terecht.

De Partij voor de Dieren wil naar een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of de economie groeit. De provincie moet daarom vol inzetten in op een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en veel minder grondstoffen nodig zijn. Ondanks mooie voornemens zien we dit nog veel te weinig van de grond komen in Gelderland. De provincie moet gaan samenwerken met de gemeenten om een kringloopstrategie te ontwikkelen.

  • De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd.
  • De provincie Gelderland laat jaarlijks haar ecologische voetafdruk berekenen als indicator om voortgang op duurzaamheid te meten.
  • Alleen duurzame en diervriendelijke evenementen komen in aanmerking voor provinciale subsidies of sponsoring.

Het standpunt Een circulaire economie binnen planetaire grenzen is onderdeel van: Ruimte, economie en mobiliteit