Een klimaat­neu­trale provincie


De aarde mag niet verder opwarmen dan 1,5 graad, anders wordt zij onleefbaar. Met een provinciaal klimaatbeleid wordt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen teruggedrongen. De provincie neemt een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken en spaarzaam om te gaan met grondstoffen. De draagkracht van de aarde staat bij iedere keuze voorop.

De transitie naar een klimaatneutrale provincie gaat niet ver genoeg en niet snel genoeg. De huidige inspanningen gaan teveel over energie-opwekking en te weinig over energiebesparing en aanpak van broeikasgas-emissies uit de landbouw. Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder er hoeft te worden opgewekt. Dan is er minder ruimte nodig voor windturbines en zonnevelden. Door de energie die we dan nog nodig hebben lokaal en kleinschalig op te wekken, worden groene banen gecreëerd.

Het standpunt Een klimaatneutrale provincie is onderdeel van: Duurzame keuzes voor klimaat en milieu

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws