Een einde aan de jacht


De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, reeën, wilde zwijnen en vele andere dieren moet stoppen. Populatiereductie van wilde dieren via nulstanden en afschotquota moet stoppen. Het afgeven van afschotvergunningen voor zogenoemde ‘schadelijke’ dieren moet stoppen. De provincie moet zich inzetten voor goed ingerichte leefgebieden voor in het wild levende dieren. De provincie subsidieert en faciliteert geen visserij en verhuurt niet het visrecht. Beroepsvisserij is niet toegestaan in natuurgebieden.

Zolang er gejaagd wordt, moeten de bepalingen over over jacht en de bescherming van natuurgebieden te controleren en handhaven. Hiervoor zijn voldoende opsporingsambtenaren nodig die zelf geen jager zijn en geen banden hebben met de faunabeheereenheid of jagersverenigingen. Natuur- en faunabeleid moet niet worden gebaseerd op tellingen van jagers.

Het standpunt Een einde aan de jacht is onderdeel van: Dieren in het wild Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws